Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

Aktualności

2013-09-02 Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim uprzejmie informuje, że wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie dożywiania dzieci w szkole w roku szkolnym 2013/2014 – I półrocze, należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do dnia 16 września 2013r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł na osobę.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art.6, ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione  wspólnie zamieszkujące  i gospodarujące.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),

2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nieruchomości wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał);  wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS.

4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza, niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5) dowód otrzymania zasiłku rodzinnego, a jeżeli dana osoba otrzymuje to także dowód otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek można również składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją. Nie ma możliwości zwrotu kosztów za opłacone wcześniej posiłki.

Dożywianie realizowane jest w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Ustroniu Morskim tel. 94 35 14 177

 

Share |
Czytaj także:
2015-02-27 INFORMACJA
INFORMACJA   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim informuje, że od poniedziałku 02 marca 2015r. w godzinach 10:00 – 14:00 osoby potrzebujące mogą zgłaszać się po odbiór jabłek
czytaj więcej »
PODZIĘKOWANIE
2015-02-24 PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie     Solidaryzując się z rodzinami ofiar tragedii w Makowie dziękujemy:   pracownikom Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim
oraz funkcjonariuszom Posterunku Policji w Ustroniu Morskim, którzy wspólnie z Nami przyłączyli się do zbiórki pieniędzy.   Łącznie zebraliśmy i przekazaliśmy dzieciom Reni i Małgosi: 545,00 zł   czytaj więcej »

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl